Критерії оцінювання навчальних досягнень з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з Фізкультури

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУР У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з ІНФОРМАТИКИ

Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів 5-11 класів з українськоїмови та українськоїлітератури

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-7 класів з образотворчого мистецтва

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів

Критерії оцінювання навчальних досягнень з німецької мови

Критерії оцінювання навчальних досягнень з географії

Критерії оцінювання з української мови та літератури

Критерії оцінюванн навчальних досягнень з ПРАВОЗНАВСТВА

Критерії оцін ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

Критерії навчальних досягнень з фізики

Критерії оцінювання з Захисту України

Критерії оцінювання з Музичного мистецтва

Критерії оцінювання з Мистецтва

Критерії оцінювання з Хімії